Serbest Zaman Etkinlikleri, Yaşlı, Yaşlanma ve Yaşlılık Kavramları

Yaşlı Bireylerde Serbest Zaman Etkinlikleri

            Yaşlı bireyler iş hayatlarından emekli olduklarında fazlasıyla boş zamana sahip olmaya başlarlar. Bireylerin bu boş zamanları verimli bir şekilde geçirmek için kendilerine alışkanlık edinecekleri uğraşlar bulmaları gerekir. Bu uğraşları genel bir şemsiye kavram altında toplamak istersek bu uğraşlara ‘serbest zaman etkinlikleri’ demek doğru olur.             Yaşlı bireylerin kendilerine serbest zaman etkinlikleri edinmelerinin yaşlı bireylerin… Okumaya devam et Yaşlı Bireylerde Serbest Zaman Etkinlikleri

Hastalıklar

Yaşlılıkta Ağrı

            Ağrı kavramına toplumun bakışı ağrı durumunun olağan ve basit olduğu şeklinde olsa da ağrı normal olmayan bir durum sonucu meydana gelen son derece karmaşık bir durumdur. Yaşlanma ile ağrının olağanlaşması görüşü toplum tarafından doğru bilinen yanlışlar arasındadır ve yaşla beraber ağrı sıklığı artsa da yaşlı bireyler daha az ağrı bildiriminde bulunurlar bunun sebebi yaşlı… Okumaya devam et Yaşlılıkta Ağrı

Gerontoloji

Geronteknoloji

            Geronteknoloji terimi gerontoloji ve teknoloji kavramlarının birleşiminden doğmuş bir terimdir. Basit söylemde geronteknoloji, yaşlı bireylerin mutlak faydası için teknolojinin nimetlerinin kullanıldığı yeni bir alandır. Geronteknoloji birçok özel yardımcı ekipman ve teknolojik destek yardımı ile yaşlanmayla azalan duyusal ve algısal kayıpların, kuvvet ve hareket kayıplarının telafi edilebileceği görüşünden hareketle yaşlıların kullanacağı birçok araç-gereç ve teknolojik… Okumaya devam et Geronteknoloji

Hastalıklar

Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme

65 yaş ve üzeri bireylerin hastaneye başvurup kapsamlı geriatrik değerlendirmeye girmesi erken tanı ve tedavi açısından son derece elzem bir ihtiyaçtır. Yaşlı bireylerin uygun ve doğru değerlendirilmesi, çok boyutlu ve interdisipliner bir yaklaşım olan kapsamlı geriatrik değerlendirme ile mümkün olabilir. Yaşlı bireylerde önemli fizyolojik değişiklerin meydana geliyor oluşu, yaşlı bireylerin fonksiyonel kapasitelerinin azalması ve bazı… Okumaya devam et Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme

Hastalıklar

Reflü

Yaşlanmayla birlikte sindirim sisteminde bazı değişiklikler meydana gelir ve bu değişikler neticesinde bazı hastalıklar oluşabilir. (Yaşlanmayla birlikte sindirim sisteminde meydana gelen değişiklikler için tıklayınız.) Reflü hastalığı sindirim sistemiyle alakalı olan bir hastalıktır.  Yaşlı bireylerde reflü sık olarak gözlenir. Özofagus sfinkterinin gevşekliği yani yemek borusunun üst kısmındaki halkasal kasın gevşekliği nedeniyle midedeki yüksek asitli sıvının yemek… Okumaya devam et Reflü

Hastalıklar

İdrar Kaçırma(Üriner İnkontinans)

Yaşlı bireylerde çok rastlanan idrar kaçırma probleminin tıp dilindeki karşılığı üriner inkontinanstır. İdrar kaçırma birkaç damladan çay bardağına varacak miktarlarda olabilir. İdrar kaçırma problemi yaşlı bireyler için güç fiziksel, fonksiyonel ve psikolojik bozuklulara neden olarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler.             Yaş arttıkça idrar kaçırma problemi artış gösterir ve 65 yaş ve üzeri bireylerin neredeyse… Okumaya devam et İdrar Kaçırma(Üriner İnkontinans)

Yaşlı, Yaşlanma ve Yaşlılık Kavramları

Yaşlılık Dönemine Bağlı Değişimler

            Yaşlı bireylere karşı oluşturulmuş toplumsal bir bakış söz konusudur. Yaşlı bireyler toplum tarafından genelde hasta bireyler olarak algılanırlar ancak bu bakış açısı son derece yanlış bir bakış açısıdır. Yaşlı birey, hasta birey demek değildir. Kişiler ‘Yaşlanıyorum’ bu dünyanın en kötü şeyi diye düşünmektense ‘Yaşlanıyorum ve dünyanın normal döngüsüne ayak uyduruyorum’ diye düşünmesi ve yaşlılıktan… Okumaya devam et Yaşlılık Dönemine Bağlı Değişimler